Försöker att skapa er egen dag efter de förutsättningar ni har.

Tänker ni att dagen ej kommer bli bra så blir den inte det. 

Positivt tänkande föder positiva dagar