Snabbare effekt med personlig träning

Få saker är så motiverande som att svart på vitt kunna konstatera att man har blivit starkare och fått bättre kondition eller kanske gått ner i vikt tack vare den träning man lagt ned. Så gott som alla som tränar med PT känner en snabbare effektförbättring än när de försöker träna på egenhand. Det bokade mötet med den personliga tränaren sporrar en att ta sig till träningen även de dagar då motivationen egentligen inte är på topp.

 

 

 

Hur jobbar Jag?

Mitt mål med dig som klient är att ge dig den kunskap som är nödvändig för att du ska kunna nå dina mål så effektivt som möjligt. Jag har därför valt att basera vår träning kring fria vikter samt kroppsvikt för att du ska kunna anpassa träningen oavsett var du befinner dig. Det ska vara möjligt att köra ett lika hårt pass oavsett om du befinner dig på ett hotellrum eller i ett nytt gym med utrustning du inte känner igen.