Motsvarande 80 hp i mitt område Axplock av specialutbildningar jag gått är: Nackproblem, bedöma och behandla Ländrygg; bedöma och behandla Ser kroppen som en helhet, den måste jobba ihop. Är nått låst eller ej funkar som det skall blir det förändringar som skapar ett ändrat rörelsemönster som leder till smärta. En kropp i balans är det man skall utgå ifrån att skapa