Man kan dela upp dessa i huvudsakligen tre grupper: Effekter på rörelseorganen svaga muskler, skört skelett, dålig rörlighet, koordination och balans Effekter på ämnesomsättningen och hjärtkärlsystemet övervikt, diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdomar Övriga effekter förstoppning/tarmfickor, cancer, bristande välbefinnande, ökad stresskänslighet.

 

Stay active

www.micaelnyden.se