Träna = Endorfin

Ta dagliga promenader = Serotonin

Unna dig Massage = Oxytocin

Ät med ögat = Serotonin    

Umgås = Dopamin

Skratta = Endorfin

Lev här och nu = Dopamin